Verkkosivuston käyttöehdot

Versio 1.0

Gadf.fi-verkkosivusto, joka sijaitsee osoitteessa https://gadaf.fi/, on tekijänoikeuksien alainen teos, joka kuuluu gadaf.fi-sivustolle. Tietyt Sivuston ominaisuudet voivat olla lisäohjeiden, ehtojen tai sääntöjen alaisia, jotka julkaistaan ​​Sivustolle tällaisten ominaisuuksien yhteydessä.

Kaikki tällaiset lisäehdot, ohjeet ja säännöt sisällytetään viittauksella näihin ehtoihin.

Nämä käyttöehdot kuvaavat oikeudellisesti sitovia ehtoja, jotka valvovat sivustosi käyttöä. Kirjautumalla sivustolle, olet täyttävä nämä ehdot ja vakuutat, että sinulla on valtuudet ja kyky tehdä nämä ehdot. Sinun pitäisi olla vähintään 18 vuotta ikäistä päästäkseen sivustoon. JOS ERITTÄJÄT Kaikista näistä ehdoista, ÄLÄ kirjaudu sisään ja / tai käytä sivustoa.

Nämä ehdot edellyttävät välimiesmenettelyn kohdan 10.2 käyttöä yksilöllisesti riitojen ratkaisemiseksi ja rajoittavat myös käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja riitojen ratkaisemiseksi. Nämä käyttöehdot luotiin käyttöehtojen generaattorin ja tietosuojakäytännön näytteen avulla .

Pääsy sivustoon

Jollei näistä ehdoista muuta johdu. Yritys myöntää sinulle siirrettävän, ei-yksinoikeuden, peruutettavan, rajoitetun lisenssin pääsyyn Sivustoon yksinomaan omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.

Tietyt rajoitukset.Näissä ehdoissa sinulle hyväksytyt oikeudet ovat seuraavien rajoitusten alaisia: (a) et saa myydä, vuokrata, vuokrata, siirtää, luovuttaa, levittää, ylläpitää tai muuten kaupallisesti käyttää Sivustoa; (b) et saa muuttaa, tehdä johdannaisia ​​töitä, purkaa, kääntää kääntää tai suunnitella minkään sivuston osan; (c) et pääse sivustoon rakentaaksesi samanlaisen tai kilpailevan verkkosivuston; ja (d) lukuun ottamatta tässä nimenomaisesti todettua, mitään sivuston osaa ei saa kopioida, jäljentää, levittää, julkaista uudelleen, ladata, näyttää, lähettää tai lähettää missään muodossa tai millään tavalla, ellei toisin ilmoiteta, mitään tulevaa julkaisua, päivitystä tai muihin Sivuston toiminnallisuuden lisäyksiin sovelletaan näitä ehtoja. Kaikki tekijänoikeudet ja muut omistusoikeudelliset ilmoitukset Sivustolla on säilytettävä kaikissa niiden kopioissa.

Yritys pidättää oikeuden muuttaa, keskeyttää tai lopettaa Sivuston ilmoittamalla siitä sinulle tai ilman sitä. Hyväksyt, että yritystä ei voida pitää vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle sivuston tai sen osan muutoksista, keskeytyksistä tai lopettamisesta.

Ei tukea tai huoltoa. Hyväksyt, että yrityksellä ei ole velvollisuutta tarjota sinulle mitään tukea sivuston yhteydessä.

Lukuun ottamatta mitään tarjoamaasi käyttäjän sisältöä tiedät, että kaikki sivuston ja sen sisällön immateriaalioikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja liikesalaisuudet, ovat yrityksen tai sen toimittajien omistuksessa. Huomaa, että nämä ehdot ja pääsy sivustoon eivät anna sinulle oikeuksia, otsikoita tai etuja teollis- tai tekijänoikeuksiin tai niihin, lukuun ottamatta osassa 2.1 esitettyjä rajoitettuja käyttöoikeuksia. Yhtiö ja sen toimittajat pidättävät kaikki oikeudet, joita ei ole myönnetty näissä ehdoissa.

Kolmansien osapuolien linkit ja mainokset; Muut käyttäjät

Kolmansien osapuolien linkit ja mainokset. Sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille ja palveluihin ja / tai näyttää kolmansien osapuolien ilmoituksia. Tällaiset kolmansien osapuolien linkit ja mainokset eivät ole yrityksen valvonnassa, eikä yritys ole vastuussa mistään kolmansien osapuolien linkeistä ja mainoksista. Yhtiö tarjoaa pääsyn näihin kolmansien osapuolien linkkeihin ja mainoksiin vain sinulle sopivana toimijana, eikä tarkista, hyväksy, seuraa, vahvista, takaa tai tee mitään huomautuksia kolmansien osapuolien linkkeistä ja mainoksista. Käytät kaikkia kolmansien osapuolien linkkejä ja mainoksia omalla vastuullasi, ja sinun tulee noudattaa sopivaa varovaisuus- ja harkintavaltaa. Kun napsautat jotain kolmannen osapuolen linkkejä ja mainoksia, sovelletaan sovellettavia kolmannen osapuolen ehtoja ja käytäntöjä, mukaan lukien kolmannen osapuolen yksityisyyttä ja tiedonkeruutapoja.

Muut käyttäjät. Jokainen sivuston käyttäjä on yksin vastuussa kaikesta omasta käyttäjän sisällöstä. Koska emme hallitse käyttäjän sisältöä, tunnustat ja hyväksyt, että emme ole vastuussa mistään käyttäjän sisällöstä, olitpa sinä tai toiset. Hyväksyt, että yritys ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat tällaisesta vuorovaikutuksesta. Jos sinun ja minkä tahansa sivuston käyttäjän välillä on riita, meillä ei ole velvollisuutta osallistua asiaan.

Vapautat tämän ja vapaudut ikuisesti yrityksestä ja työntekijöistämme, edustajistamme, seuraajistamme ja osoitamme kaikista menneistä, nykyisistä ja tulevista riita-asioista, vaatimuksista, kiistoista, vaatimuksista, oikeuksista, velvollisuuksista, vastuista, kaikenlainen toiminta ja syy, joka on syntynyt tai johtuu suoraan tai epäsuorasti sivustosta tai liittyy suoraan tai epäsuorasti sivustoon. Jos asut Kalifornian alueella, luopuvat tältä osin Kalifornian siviililain 1542 osiosta, jossa todetaan seuraavaa: “Yleinen vapautus ei koske vaatimuksia, joita velkoja ei tiedä tai joiden epäillään olevan olemassa hänen puolestaan vapautuksen toteuttamisaika, jonka, jos hän tietää, hänen on pitänyt vaikuttaa olennaisesti hänen sovintoonsa velallisen kanssa. “

Evästeet ja verkkovalot. Kuten muutkin verkkosivut, gadaf.fi käyttää ‘evästeitä’. Näitä evästeitä käytetään tietojen tallentamiseen, mukaan lukien kävijöiden valinnat, ja verkkosivun sivuille, joihin kävijä pääsi tai vieraili. Tietoja käytetään käyttäjien kokemuksen optimointiin mukauttamalla verkkosivustomme sisältöä vierailijoiden selaintyypin ja / tai muun tiedon perusteella.

vastuuvapauslausekkeita

Sivustoa tarjotaan “sellaisenaan” ja “saatavana” -periaatteella, ja yritys ja toimittajat nimenomaisesti kieltäytyvät kaikista kaikista takuista ja ehdoista, olivatpa ne nimenomaisia, implisiittisiä tai lakisääteisiä, mukaan lukien kaikki takuut tai myyntikelpoisuusehdot. , sopivuus tiettyyn tarkoitukseen, otsikko, hiljainen nautinto, tarkkuus tai rikkomattomuus. Me ja tavarantoimittajamme eivät takaa, että sivusto täyttää vaatimuksesi, että se on saatavana keskeytyksettä, oikea-aikaisesti, turvallisesti tai virheetömästi tai että se on tarkka, luotettava, vailla viruksia tai muuta haitallista koodia, täydellinen, laillinen , tai turvallista. Jos sovellettava laki vaatii takuita alueelle, kaikkien tällaisten takuiden kesto on rajoitettu yhdeksänkymmeneen (90) päivään ensimmäisestä käytöstä.

Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli implisiittisten takuiden poissulkemista, joten yllä oleva poissulkeminen ei ehkä koske sinua. Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli oletetun takuun keston rajoituksia, joten yllä oleva rajoitus ei ehkä koske sinua.

Vastuun rajoitus

Lain sallimissa rajoissa yritys tai tavarantoimittajamme eivät missään tapauksessa ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle menetetyistä voitoista, menetetyistä tiedoista, korvaavien tuotteiden hankintakuluista tai epäsuorista, välillisistä, esimerkillisistä, satunnaisista, erityiset tai rangaistavat vahingot, jotka johtuvat näistä ehdoista tai liittyvät niihin tai sivustosi käyttöön tai kyvyttömyyteen käyttää sivustoa, vaikka yritykselle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Pääsy sivustoon ja sen käyttö on oman harkintansa mukaan ja omalla vastuulla, ja olet yksin vastuussa laitteesi tai tietokonejärjestelmän vaurioista tai niistä johtuvista tietojen menetyksistä.

Lain sallimassa laajuudessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mitä tässä sopimuksessa toisin mainitaan, vastuumme sinulle kaikista vahingoista, jotka johtuvat tästä sopimuksesta tai liittyvät siihen, on aina rajoitettu enintään 50 Yhdysvaltain dollariin (meihin 50 dollaria). Useamman kuin yhden väitteen olemassaolo ei suurenna tätä rajaa. Hyväksyt, että toimittajillamme ei ole minkäänlaista vastuuta, joka johtuu tai liittyy tähän sopimukseen.

Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen vastuun rajoittamista tai poissulkemista, joten yllä oleva rajoitus tai poissulkeminen ei ehkä koske sinua.

Toimikausi ja irtisanominen.Jollei tästä osiosta muuta johdu, nämä ehdot pysyvät täysin voimassa ja voimassa, kun käytät Sivustoa. Voimme keskeyttää tai lopettaa sivustosi käyttöoikeutesi milloin tahansa mistä tahansa syystä oman harkintansa mukaan, myös mihin tahansa sivuston käyttöön näiden ehtojen vastaisesti. Kun näiden ehtojen mukaiset oikeutesi lopetetaan, tili ja käyttöoikeus Sivustoon lakkaavat heti. Ymmärrät, että tilisi lopettaminen voi edellyttää tiliisi liittyvän käyttäjän sisällön poistamista live-tietokannoistamme. Yhtiöllä ei ole minkäänlaista vastuuta sinulle näiden ehtojen mukaisten oikeuksien päättymisestä. Jopa sen jälkeen, kun näiden ehtojen mukaiset oikeutesi lakkautetaan, seuraavat näiden ehtojen määräykset pysyvät voimassa: Kohteet 2–2.5, Kohteet 3 ja 4–10.

Tekijänoikeuskäytäntö.

Yhtiö kunnioittaa muiden henkistä omaisuutta ja pyytää, että sivustollemme käyttäjät toimivat samoin. Sivustomme yhteydessä olemme ottaneet käyttöön ja panneet täytäntöön tekijänoikeuslakia kunnioittavan politiikan, jossa määrätään kaiken loukkaavan materiaalin poistamisesta ja verkkosivustomme käyttäjien lopettamisesta, jotka ovat toistuvasti rikkovat immateriaalioikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeudet. Jos uskot, että yksi käyttäjistämme loukkaa laittomasti teoksen tekijänoikeuksia tekijänsä kautta ja haluaa, että väitetysti loukkaavaa materiaalia poistetaan, seuraavat tiedot kirjallisen ilmoituksen muodossa ( 17 USC § 512 (c) on toimitettava nimetylle tekijänoikeusagenssillemme:

  • fyysinen tai sähköinen allekirjoituksesi;
  • tekijänoikeuksilla suojattujen teosten tunnistetiedot, joita väität loukkaavan;
  • palveluissamme olevan materiaalin tunnistaminen, jota väität loukkaavan ja jonka pyydät meitä poistamaan;
  • riittävästi tietoa, jotta voimme löytää tällaisen aineiston;
  • osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi;
  • ilmoitus siitä, että uskot vilpittömästi, että tekijänoikeuksien omistaja, edustaja tai laki ei salli kyseisen materiaalin käyttöä; ja
  • ilmoitus siitä, että ilmoituksessa olevat tiedot ovat oikeita ja väärinkäytöksen seurauksena, että olet joko väitetyn loukkaavan tekijänoikeuden omistaja tai että sinulla on valtuudet toimia tekijänoikeuksien omistajan puolesta.

Huomaa, että USC: n 17 §: n 512 kohdan f alakohdan mukaan mikä tahansa tosiseikkojen väärää esittäminen kirjallisessa ilmoituksessa asettaa valituksen tehneen osapuolen automaattisesti vastuuseen vahingoista, kustannuksista ja asianajajamaksuista, jotka meille aiheutuvat kirjallisen ilmoituksen ja väitteen tekijänoikeusrikkomus.

yleinen

Näitä ehtoja voidaan tarkistaa ajoittain, ja jos teemme merkittäviä muutoksia, voimme ilmoittaa sinulle lähettämällä sinulle sähköpostia viimeiseen meille lähettämääsi sähköpostiosoitteeseen ja / tai lähettämällä näkyvästi ilmoituksen muutoksista sivusto. Olet vastuussa siitä, että annat meille viimeisimmän sähköpostiosoitteesi. Jos viimeinen meille antamasi sähköpostiosoite ei ole pätevä, tällaisen ilmoituksen sisältävän sähköpostin lähettäminen on kuitenkin tehokas ilmoitus ilmoituksessa kuvatuista muutoksista. Kaikki muutokset näihin ehtoihin tulevat voimaan aikaisintaan kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluttua siitä, kun olemme lähettäneet sinulle sähköposti-ilmoituksen, tai kolmekymmentä (30) kalenteripäivää sen jälkeen, kun olemme lähettäneet ilmoituksen muutoksista sivustollemme. Nämä muutokset tulevat voimaan heti uusille sivustomme käyttäjille.
Riidanratkaisu. Lue tämä välityssopimus huolellisesti. Se on osa sopimustasi yrityksen kanssa ja vaikuttaa oikeutesi. Se sisältää menettelyt, jotka koskevat pakollista sitovaa välimiesmenettelyä ja luokan toimintaa.

Välimiessopimuksen sovellettavuus. Kaikki Ehtoihin tai yrityksen tarjoamien tuotteiden tai palveluiden käyttöön liittyvät vaatimukset ja riidat, joita ei voida ratkaista epävirallisesti tai vähäisten vaatimusten tuomioistuimessa, ratkaistaan ​​yksilöllisesti sitovalla välimiesmenettelyllä tämän välimiessopimuksen ehtojen mukaisesti. Ellei toisin ole sovittu, kaikki välimiesmenettelyt hoidetaan englanniksi. Tämä välityssopimus koskee sinua ja yritystä sekä kaikkia tytäryhtiöitä, tytäryhtiöitä, edustajia, työntekijöitä, edun mukaisia ​​edeltäjiä, seuraajia ja luovuttajia sekä kaikkia ehtojen mukaisesti tarjottujen palvelujen tai tavaroiden valtuutettuja tai luvattomia käyttäjiä tai edunsaajia.

Ilmoitusvaatimus ja epävirallinen riitojenratkaisu. Ennen kuin jompikumpi osapuoli voi hakea välimiesmenettelyä, osapuolen on ensin lähetettävä toiselle osapuolelle kirjallinen riita-ilmoitus, jossa kuvataan kanteen tai riidan luonne ja perusta sekä pyydetyt helpotukset. Ilmoitus yritykselle lähetetään osoitteeseen: 110 Leicester Road, AYLMERTON, NR11 8HN, UK. Kun ilmoitus on saatu, sinä ja yritys voitte yrittää ratkaista vaateen tai riidan epävirallisesti. Jos sinä ja yritys ei ratkaise vaatimusta tai riitaa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, jompikumpi osapuoli voi aloittaa välimiesmenettelyn. Osapuolten tekemien ratkaisutarjousten määrää ei saa paljastaa välimiehelle ennen kuin välimies on päättänyt ratkaisun määrän, johon kummallakin osapuolella on oikeus.

Välimiesmenettelysäännöt.Välimiesmenettely aloitetaan American Arbitration Associationin kautta, joka on vakiintunut vaihtoehtoinen riitojenratkaisun tarjoaja, joka tarjoaa tässä osassa esitetyn välimiesmenettelyn. Jos AAA: ta ei voida käyttää välimiesmenettelyssä, osapuolet sopivat valitsemansa vaihtoehtoisen ADR-palveluntarjoajan. ADR-palveluntarjoajan säännöt koskevat kaikkia välimiesmenettelyn näkökohtia paitsi siltä osin kuin tällaiset säännöt ovat ristiriidassa ehtojen kanssa. Välimiesmenettelyä koskevat AAA-kuluttajien välimiesmenettelysäännöt ovat saatavilla verkossa osoitteessa adr.org tai soittamalla AAA-numeroon 1-800-778-7879. Välimiesmenettelyn suorittaa yksi puolueeton välimies. Mahdolliset vaatimukset tai riidat, joissa haetun palkinnon kokonaismäärä on vähemmän kuin kymmenentuhatta Yhdysvaltain dollaria (10 000,00 dollaria), voidaan ratkaista sitovalla, ulkopuolisella välimiesmenettelyllä, vapautusta hakevan puolueen valinnalla. Vaatimuksissa tai riita-asioissa, joissa haetun ratkaisun kokonaismäärä on vähintään kymmenentuhatta Yhdysvaltain dollaria (10 000,00 dollaria) tai enemmän, oikeus tulla kuulluksi määritetään välimiesmenettelysäännöissä. Kuulemiset järjestetään 100 mailin päässä asuinpaikastasi, paitsi jos asut Yhdysvaltojen ulkopuolella ja elleivät osapuolet sovi toisin. Jos asut Yhdysvaltojen ulkopuolella, välimiehen on ilmoitettava osapuolille kohtuullisesti kaikkien suullisten kuulemisten päivämäärä, aika ja paikka. Välimiehen päätökset päätöksestä voidaan antaa mihin tahansa toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Jos välimies myöntää sinulle palkinnon, joka on suurempi kuin viimeinen ratkaisutarjous, jonka yritys teki sinulle ennen välimiesmenettelyn aloittamista, yritys maksaa sinulle palkinnon tai 2 dollaria sen mukaan, kumpi on suurempi, 500,00. Kumpikin osapuoli vastaa omista välimiesmenettelystä aiheutuvista kuluistaan ​​ja maksaa saman verran ADR-palveluntarjoajan palkkioista ja kustannuksista.

Lisäsäännöt välimiesmenettelyn ulkopuolelle. Jos välimiesmenettelyyn valitaan ulkopuolinen välimies, välimies suoritetaan puhelimitse, verkossa ja / tai yksinomaan kirjallisten huomautusten perusteella; välimiesmenettelyn aloittanut osapuoli valitsee erityisen tavan. Välimiesmenettelyyn ei sisälly osapuolten tai todistajien henkilökohtaista esiintymistä, elleivät osapuolet toisin sovi.

Määräajat. Jos sinä tai yritys harjoittelet välimiesmenettelyä, välimiesmenettely on aloitettava ja / tai vaadittava vanhentumisajan puitteissa ja AAA-sääntöjen mukaisessa määräajassa asetetulle määräajalle.

Välimiehen valtuudet.Jos välimiesmenettely aloitetaan, välimies päättää sinun ja yrityksen oikeuksista ja veloista. Riitaa ei konsolidoida mihinkään muuhun asiaan tai liittää mihinkään muuhun tapaukseen tai osapuoleen. Välimiehellä on valtuudet myöntää ehdotuksia, jotka ovat luovuttamatta kaikista vaatimuksista tai niiden osista. Välimiehellä on valtuudet määrätä rahallisia vahinkoja ja myöntää kaikki muut kuin rahalliset oikeussuojakeinot, jotka yksityishenkilöllä on sovellettavan lain, AAA-sääntöjen ja ehtojen nojalla. Välimiehen on annettava kirjallinen päätös ja lausunto päätöksestä, jossa kuvaillaan keskeiset havainnot ja päätelmät, joihin ratkaisu perustuu. Välimiehellä on sama toimivalta myöntää yksilöllisiä vapautuksia, jotka tuomioistuimen tuomarilla olisi. Välimiehen ratkaisu on lopullinen ja sitoa sinua ja yritystä.

Tuomaristosta luopuminen. OSAPUOLET VASTAAVAT PERUSPÄÄTÖS- JA LAINSÄÄDÄNNÖN OIKEUDEN MYÖNTÄÄ TUOMIOISTUIMESSA JA OIKEUDELLISESTI OIKEUDEN TUOMIOISTUIMEN TAI tuomarin edessä, valitsemalla sen sijaan, että kaikki vaatimukset ja riidat ratkaistaan ​​välimiesmenettelyllä tämän välityssopimuksen perusteella. Välimiesmenettelyt ovat tyypillisesti rajoitetumpia, tehokkaampia ja halvempia kuin tuomioistuimessa sovellettavat säännöt, ja tuomioistuin valvoo niitä hyvin rajoitetusti. Jos minkä tahansa osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimessa tulisi käydä oikeudenkäyntejä välimiespäätöksen purkamiseksi tai täytäntöönpanemiseksi tai muuten, sinä ja yritys antavat kaikki oikeudet tuomaritutkimukseen sen sijaan, että valitset riidan ratkaisun. tuomarin toimesta.

Ryhmä- tai konsolidoidun toiminnan luopuminen. Kaikkia tämän välimiessopimuksen soveltamisalaan kuuluvia vaatimuksia ja riita-asioita on välimiesmenettelyssä tai oikeudenkäynneissä tapauskohtaisesti eikä luokan perusteella, ja useamman kuin yhden asiakkaan tai käyttäjän vaatimuksia ei voida välimiesmenettelyssä käsitellä tai riitauttaa yhdessä tai minkään muun asiakkaan kanssa. tai käyttäjä.

Luottamuksellisuus. Välimiesmenettelyn kaikkien näkökohtien on oltava ehdottoman luottamuksellisia. Osapuolet sopivat pitävänsä salassapitovelvollisuuden, ellei laissa toisin vaadita. Tämä kohta ei estä osapuolta toimittamasta tuomioistuimelle tietoja, jotka ovat tarpeen tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, välimiespäätöksen täytäntöönpanemiseksi tai hakemaan kieltoa tai oikeudenmukaista helpotusta.

Ositettavuus. Jos jokin tämän välimiessopimuksen osa tai osia todetaan lain mukaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi toimivaltaisen tuomioistuimen toimesta, tällaisella erityisellä osalla tai osilla ei ole vaikutusta ja ne erotetaan toisistaan ​​ja loput sopimuksesta jatka täydellä voimalla.

Oikeus luopua. Osapuoli, jota vastaan ​​vaatimus esitetään, voi luopua kaikista tai kaikista tässä välityssopimuksessa määrätyistä oikeuksista ja rajoituksista. Tällainen luopuminen ei saa luopua tai vaikuttaa mihinkään muuhun välityssopimuksen osaan.

Sopimuksen säilyminen. Tämä välityssopimus säilyy, kun suhteesi yritykseesi päättyy.

Vähäisiä vaatimuksia käsittelevä tuomioistuin. Edellä esitetystä huolimatta joko sinä tai yritys voi nostaa yksittäisen kanteen vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä tuomioistuimessa.

Tasapuolinen hätäapu. Joka tapauksessa edellä mainitut, jompikumpi osapuoli voi hakea tasapuolista hätäapua osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimessa ylläpitääkseen väliaikaista välimiesmenettelyä. Väliaikaistoimenpiteitä koskevaa pyyntöä ei pidetä luopumista muista tämän välimiessopimuksen mukaisista oikeuksista tai velvoitteista.

Välimiesmenettelyyn kuulumattomat vaatimukset. Edellä esitetystä huolimatta tämä välityssopimus ei koske kunnianloukkausvaatimuksia, tietokonepetoksia ja väärinkäyttöä koskevan lain rikkomista sekä toisen osapuolen patentin, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai liikesalaisuuksien loukkaamista tai väärinkäyttöä koskevia vaatimuksia.

Kaikissa olosuhteissa, joissa edellä oleva välimiessopimus antaa osapuolille oikeudenkäynnin tuomioistuimessa, osapuolet sopivat tältä osin antavansa Kalifornian Hollannin läänissä sijaitsevien tuomioistuinten henkilökohtaisen lainkäyttövallan.

Sivusto voi olla Yhdysvaltojen vientivalvontalakien alainen, ja sitä voidaan koskea muiden maiden vienti- tai tuontimääräyksiä. Suostut olemaan viemättä, viemättä uudelleen tai siirtämättä suoraan tai välillisesti yhtiöltä hankittuja Yhdysvaltain teknisiä tietoja tai niitä käyttäviä tuotteita, rikkoen Yhdysvaltojen vientilakia tai -määräyksiä.

Yritys sijaitsee osoitteessa luvussa 10.8. Jos asut Kalifornian alueella, voit ilmoittaa valituksista Kalifornian kuluttaja-asioiden osaston kulutustavaroiden osaston valitusapuyksikölle ottamalla heihin yhteyttä kirjallisesti 400 R Street, Sacramento, CA 95814 tai puhelimitse (800). ) 952-5210.

Sähköinen viestintä. Viestintä sinun ja yrityksen välillä käyttää sähköisiä välineitä riippumatta siitä, käytätkö Sivustoa tai lähetätkö meille sähköpostia tai lähettääkö yritys ilmoituksia Sivustolle vai kommunikoitko kanssasi sähköpostitse. Sopimustarkoituksiin: (a) suostut vastaanottamaan yritykseltä viestejä sähköisessä muodossa; ja (b) hyväksymään, että kaikki ehdot, sopimukset, ilmoitukset, ilmoitukset ja muu viestintä, jotka yritys toimittaa sinulle sähköisesti, täyttävät kaikki lailliset velvoitteet, jotka tällaiset viestit täyttäisivät, jos ne toimitettaisiin paperilla.

Koko ehdot.Nämä ehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja meidän välillämme sivuston käytöstä. Jos emme käytä tai täytä mitään näiden ehtojen oikeuksia tai määräyksiä, ei pidä luopua tällaisesta oikeudesta tai säännöksestä. Näiden ehtojen osien otsikot ovat vain mukavuuden vuoksi, eikä niillä ole laillista tai sopimuksellista vaikutusta. Sana “mukaan lukien” tarkoittaa “myös ilman rajoituksia”. Jos jotakin näiden ehtojen säännöstä pidetään pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, näiden ehtojen muut säännökset ovat puutteellisia ja kelpaamattomia tai täytäntöönpanokelvottomia määräyksiä pidetään muutettuina siten, että ne ovat voimassa ja täytäntöönpanokelpoisia lain sallimissa rajoissa. Suhteesi yritykseesi on riippumattoman urakoitsijan suhde, eikä kumpikaan osapuoli ole toisen edustaja tai kumppani. Nämä ehdot, oikeudet ja velvollisuudet niihin, et voi siirtää, siirtää tai siirtää muulla tavoin ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, ja kaikki toimeksiannon, alihankinnan, valtuuttamisen tai siirron yritykset edellä mainitun vastaisesti ovat mitättömiä. Yhtiö voi vapaasti määrätä nämä ehdot. Näissä ehdoissa esitetyt ehdot sitovat edunsaajia.

Yksityisyytesi. Ole hyvä ja lue tietosuojakäytäntömme .

Tekijänoikeus- ja tavaramerkkitiedot. Tekijänoikeudet ©. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki Sivustolla olevat tavaramerkit, logot ja palvelumerkit ovat omaisuuttamme tai muiden kolmansien osapuolten omaisuutta. Sinulla ei ole oikeutta käyttää näitä tavaramerkkejä ilman etukäteistä kirjallista suostumustamme tai sellaisen kolmannen osapuolen suostumusta, joka voi omistaa tavaramerkit.

Yhteystiedot

Osoite: 110 Leicester Road, AYLMERTON, NR11 8HN, UK

Sähköposti: admin@gadaf.fi

Ota meihin yhteyttä

Jätä kysely ja kysymys jättämällä tietosi ja meillä on tapana sinulle niin pian kuin mahdollista

12 + 3 =

©2020 gadaf.fi . All Rights Reserved